Powrót do szkoły uczniów kl. I – III

  1. Zgodnie rozporządzeniem MENiN od 18 stycznia 2021 r. uczniowie kl. I- III powracają do szkół, zaś uczniowie kl. IV – VIII kontynuują naukę zdalną. Obowiązuje plan lekcji sprzed ferii.
  2. Oddział przedszkolny pracuje od 7.45 do 13.00, a w piątki do 12.45.
  3. Autobus szkolny wyrusza o godz. 7.00. Kurs powrotny po godz. 13. 15.
  4. Zajęcia dodatkowe oraz świetlicowe wg planu.
  5. Konsultacje z pedagogiem szkolnym czwartek i piątek godz. 12.00 – 14.45 (po uprzednim umówieniu się).
  6. Konsultacje z psychologiem szkolnym piątki godz. 14.30 – 16.00 (po uprzednim umówieniu się).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczniowie klas II– III korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej, zaś dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie kl. I – z wejścia głównego do szkoły.
2. Wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.
3. Wprowadza się ograniczenia dotyczące wejść rodziców do szkoły.
4. We wspólnych przestrzeniach zalecane jest noszenie maseczek. Maseczki zapewniają rodzice.
5. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.

Szkoła jest przygotowana do bezpiecznego powrotu uczniów.

Telefon zaufania

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania –  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Prace uczniów z techniki na zdalnym nauczaniu

Uczniowie klas 6a i 6b wykonali szopki bożonarodzeniowe

Uczniowie klasy 5 wykonali karty świąteczne

 

Prace pierwszaków na zdalnym nauczaniu

Jesienny kolaż

Miasto nocą