Miesięczne Archiwum: marzec 2020

Jak przetrwać ten trudny czas?

Szanowni Państwo, Z uwagi na bardzo trudny czas, zwracam się do Państwa, jako Rodziców odpowiedzialnych i takich, na których my – nauczyciele możemy liczyć, abyście pomogli Waszym dzieciom przetrwać okres pozbawiony NORMALNOŚCI i POCZUCIA...

Nauczanie zdalne od 23 marca

Od 23 marca rozpoczynamy naukę zdalną. Nie jest to łatwe dla nikogo, ale chcąc wspomóc i znacznie odciążyć Państwa w pracy z dziećmi, zaczynamy już teraz. Wszyscy się uczymy i w zaistniałej sytuacji każda pomoc...

Plastyka

klasy: IV, V, VI, VII wykonują pracę na konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina”. FORMAT A3. Blok techniczny. Można zilustrować tradycje wielkanocne w rodzinie np. święcenie pokarmów, Niedziela Palmowa, śniadanie wielkanocne,Śmigus Dyngus lub kibicowanie polskim...

Historia

kl.IV 1. Jan Zamoyski – druga osoba po królu Uczniowie mają przeczytać czytankę z podręcznika i odpowiedzieć na pytania 1,2,3 znajdujące się w podsumowaniu tematu na str 71. 2. XVII wiek – stulecie wojen...

Język polski

Strony do powtórzenia materiału z języka polskiego: https://www.memorizer.pl/test/340/gramatyka/   strona dla klas 7, 8 do ćwiczeń gramatycznych https://lektury.gov.pl/    lektury –  strona z e -bookami https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/  strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  dla klasy 8 do powtórzenia...

Pomoc psychologiczna

UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE  POMOC I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY W TYM TRUDNYM CZASIE POTRZEBUJĄ POMOCY. Adres e – mail do kontaktu: szkolabaranowpsycholog@onet.pl ZACHĘCAM DO ODWIEDZANIA ZAKŁADKI PSYCHOLOG NA STRONIE SZKOŁY. Psycholog Beata Nasiadka

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla...

Informatyka

– klasa IV – praca w Paint – Pisanka wielkanocna – klasy Va i Vb – prezentacja multimedialna -„Tradycje Wielkanocne” – 8 slajdów – klasa VI – prezentacja multimedialna -” Kraje Unii Europejskiej” –...