Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za współpracę p. Agnieszce Jaranowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców w roku szk. 2019/2020 i liczymy na dalsze wsparcie oraz pomoc w organizacji życia szkoły.

Wydatki Rady Rodziców

W roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców:

1. Zakupiła filc na tablice informacyjne do sal.

2. Dofinansowała zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły.

3. Sfinansowała zakup nagród dla uczestników konkursu „Ziemniak – Cudak”.

4. Sfinansowała zakup ozdób i słodyczy na zabawę andrzejkową.

5. Sfinansowała zakup nagród w konkursie organizowanym z okazji Dnia Kubusia Puchatka.

6. Sfinansowała zakup nagród w konkursie gry w UNO organizowanym przez świetlicę szkolną.

7. Sfinansowała zakup wstążek gimnastycznych.

8. Dofinansowała zakup podestu scenicznego do szkolnych występów.

9. Sfinansowała zakup nagród na Bal Karnawałowy.

10. Sfinansowała nagrody w konkursach w czasie nauczania zdalnego.