Miesięczne Archiwum: wrzesień 2020

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za współpracę p. Agnieszce Jaranowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców w roku szk. 2019/2020 i liczymy na dalsze wsparcie oraz pomoc w organizacji życia szkoły.

Wydatki Rady Rodziców

W roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców: 1. Zakupiła filc na tablice informacyjne do sal. 2. Dofinansowała zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły. 3. Sfinansowała zakup nagród dla uczestników konkursu „Ziemniak – Cudak”. 4. Sfinansowała zakup...

„Matematyczne rozgrywki” – start

Właśnie wystartował projekt „Matematyczne rozgrywki”, w którym uczniowie klas IV – VIII, bawiąc się, będą mogli poznać zagadnienia matematyczne i odświeżyć posiadaną wiedzę. Wszyscy chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do P. Bożeny...