Miesięczne archiwum: Luty 2021

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dzień 1 marca od 2011 roku został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Uczniowie klasy VII na Kółku Historycznym pod kierunkiem  Pana Romana Kowalskiego  przygotowali  z tej okazji następujące prace:

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne to niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. W praktyce jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji USA i Wielkiej Brytanii, gwarantów postanowień konferencji jałtańskiej, na sfałszowanie przez PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i w konsekwencji ostateczne uznanie w ten sposób przez mocarstwa anglosaskie narzuconej przez ZSRR władzy w Polsce.

Wznawiamy zajęcia „Matematyczne rozgrywki”

Zajęcia dodatkowe „Rozgrywki matematyczne” w ramach projektu Fundacji mBank zostaną wznowione od 1 marca bieżącego roku. Na razie w systemie on-line na platformie Teams 365. Wszystkie informacje zostaną wkrótce przesłane do uczestników projektu.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach uczą się poprzez zabawę. Korzystamy z dostępnych programów rozwijających wiedzę uczniów. Oprócz tego uczestnicy mają okazję tworzyć kwizy w oparciu o własną i zdobytą wiedzę w dostępnych programach komputerowych. Zabawa i nauka trwa. Bawimy się świetnie i uczymy jednocześnie. Pogłębianiu wiedzę.

Pamiętajcie, że matematyka to królowa nauk  🙂

Walentynki

Uczniowie klas IV-VI na zdalnych lekcjach techniki

przygotowali karty Walentynkowe metodą 3D

Czytaj dalej