SZKOŁA PODSTAWOWA

IMIENIA JANA PAWŁA II

W BARANOWIE

„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł II

Uwaga!!!

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się

2 września 2019r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej

imienia Jana Pawła II w Baranowie.

O godzinie 8.00 w miejscowym kościele pod wezwaniem św. Józefa odbędzie się Msza św. inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego.

 

 

 

Z dniem 19 czerwca pożegnaliśmy naszych wielotelnich pracowników: Panią Dyrektor Renatę Budecką, Panią Annę Szlaga, Panią Ewę Michalak oraz Panią księgową Wiolettę Latosińską i Panią  Katarzynę Pindor.

Życzymy sukcesów w nowych placówkach.

 

 

 Uwaga Rodzice!!!
do 21czerwca 2019r. każdy rodzic może bezpłatnie ubezpieczyć swoje dziecko na okres wakacji w PZU S.A. Informację o ubezpieczeniu NNW PZU Edukacja można znaleźć na stronie http://www.pzu.pl. Rodzic sam dokonuje ubezpieczenia dzieci.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie przedstawia harmonogramy przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.
1. Harmonogram przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego – zgodnie z – załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 24.01.2019 r.:

Odpowiednio:

1. składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – 1.03-11.03.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu)

 1. składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 12.03-22.03.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu); termin postępowania uzupełniającego: 27.05-10.06.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu).

 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –25.03-29.03.2019 r. oraz 11 – 18.06.2019 r. (termin postępowania uzupełniającego).

 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 04.04.2019 r. godz. 15:00 oraz 19.06.2019 r. godz. 15.00 (termin postępowania uzupełniającego)

 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia – 05.-08.04.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu) oraz w postępowaniu uzupełniającym 20-21.06.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu).

 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 12.04.2019 r. (godz. 15:00) oraz termin w postępowaniu uzupełniającym – 24.06.2019 r. (godz. 15:00).

2. Wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/20 – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 24.01.2019 r.

Odpowiednio:

 1. składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – 1.03 – 11.03.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu)

 2. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 12.03 – 22.03.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu). Termin postępowania uzupełniającego: 27.05 – 10.06.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu).

 3. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 25.03 – 29.03.2019 r. oraz 11 – 18.06.2019 r. (termin postępowania uzupełniającego).

 4. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 04.04.2019 r. godz. 15:00 oraz 20.06.2019 r. (termin postępowania uzupełniającego).

 5. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia – 05 – 08.04.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu) oraz w postępowaniu uzupełniającym 20-21.06.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu).

 6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 13.04.2019 r. (godz. 15:00) oraz termin w postępowaniu uzupełniającym – 24.06.2019 r. (godz. 15:00).

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Baranowie włącza się w akcję  #RekordDlaNiepodległej, która polega na odśpiewaniu 4 zwrotek naszego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego” stworzonego przez Józefa Wybickiego, przez wszystkich naszych uczniów i pracowników dnia 9 listopada 2018 roku o symbolicznej godzinie 11.11 z okazji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski.

btr

Zdjęcie z nagrania projektu „Szycie flagi”

1 października  Rafał Piotr Betlejewski – polski performer, artysta parateatralny, copywriter nagrywał w naszej szkole materiał filmowy pt. „Szycie flagi”. Wydarzenie to miało związek z setną rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Baranowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49, w imieniu której działa Dyrektor.

Kontakt z Dyrektorem:

 • drogą papierową na adres: ul. Armii Krajowej 49, 96 – 314 Baranów oraz
 • mailowo: zsbaranow@interia.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: inspektor.rodo@gmina-baranow.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci (uczniów) będą przetwarzane w celu:

1) rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

2) realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • dokumentacja dotycząca rekrutacji – 1 rok,
 • dokumentacja dot. realizacji obowiązku szkolnego – 10 lat.

 Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 1. a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną,  podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
 2. b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>