INNOWACJA – Szkoła Dobrego Wychowania

W ramach innowacji pedagogicznej „Szkoła dobrego wychowania” uczniowie naszej szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym zakupili kolorowe koszulki z napisem „PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ”. Warto zaznaczyć, że uczniowie i nauczyciele w 100% zaangażowali się w akcję.

Od 9 marca w każdy poniedziałek (z wyjątkiem poniedziałków, w które obowiązywał będzie strój galowy) będziemy zakładali koszulki, aby jeszcze bardziej promować używanie  zwrotów grzecznościowych. Jest to doskonały sposób, aby podkreślić motto programu i zintegrować się jako zespół szkolny.

Motto innowacji: „KULTURA I SZACUNEK TWORZĄ NASZ WIZERUNEK.”

To w jaki sposób zaczniemy dzień ma wpływ na jego dalszy ciąg. Miłe słowa wypowiedziane w życzliwy sposób potrafią zdziałać  „cuda” a na pewno wprowadzić w dobry nastrój.

Wraz z rozpoczęciem  innowacji pedagogicznej „Szkoła dobrego wychowania” co wtorek już od 7.15 uczniowie są witani przez panią psycholog Beatę Nasiadka miłym słowem i życzeniami dobrego dnia a w poniedziałki przez panią pedagog Katarzynę Kołodziejak.

Na drzwiach wejściowych szkoły została powieszona kartka: „Dzień dobry. Miło Cię widzieć. Dobrego dnia.” – która wprowadza w dobry nastrój nie tylko uczniów i pracowników szkoły ale również rodziców i gości. Drzwi  do klas ozdobione są  cytatami o pozytywnym przekazie.