Technika

– klasy IV, Va i Vb wykonują rozpoczętą pracę „Kwiaty z bibuły” (3 kwiaty na ocenę dobrą, 4 kwiaty na ocenę bdb i 5 kwiatów na ocenę celującą)
– klasa VI wykonuje na papierze milimetrowym rzuty figur przestrzennych tj. walca, ostrosłupa i prostopadłościanu (wzór poniżej)

– wszystkie klasy (IV,Va,Vb, VI) wykonują karty wielkanocne dowolną techniką np.: Iris folding lub quilling (wzory można znaleźć  w Internecie np. na aplikacji Pinterest.)