Informatyka

– klasa IV – praca w Paint – Pisanka wielkanocna
– klasy Va i Vb – prezentacja multimedialna -„Tradycje Wielkanocne” – 8 slajdów
– klasa VI – prezentacja multimedialna -” Kraje Unii Europejskiej” – opis wybranych państw – 10 slajdów
– klasy VII i VIII – prezentacja multimedialna (10 slajdów) lub artykuł do gazetki „Koronawirus na Świecie i w Polsce”

Wszystkie prace proszę wysłać do 25 marca na adres beata.tomaszewska@poczta.onet.pl