Język polski

Strony do powtórzenia materiału z języka polskiego:

https://www.memorizer.pl/test/340/gramatyka/   strona dla klas 7, 8 do ćwiczeń gramatycznych
https://lektury.gov.pl/    lektury –  strona z e -bookami
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/  strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  dla klasy 8 do powtórzenia przed egzaminem ósmoklasisty
https://www.ortograf.pl/dyktanda do powtórzenia ortografii dla uczniów kl. 4 – 6
– Klasa 4 otrzymała zadania do pracy w domu i czyta lekturę „Pinokio”
– klasy 5 mają zadaną pracę domową.
Prace pisemne zlecone przez panią M. Motylewicz należy przesłać na adres mailowy: motylewiczmalgorzata@wp.pl
Małgorzata Motylewicz, Aneta Krasińska