Historia

kl.IV
1. Jan Zamoyski – druga osoba po królu
Uczniowie mają przeczytać czytankę z podręcznika i odpowiedzieć na pytania 1,2,3 znajdujące się w podsumowaniu tematu na str 71.
2. XVII wiek – stulecie wojen
Uczniowie mają przeczytać czytankę w książce i odpowiedzieć na  pytania 1,2,3 znajdujące się w podsumowaniu tematu na str 76.

Ze strony w Internecie www.e-historia.com.pl dzieci mogą rozwiązywać quizy historyczne oraz czytać opracowania tematów z historii.
Ze strony www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ mogą korzystać z e-podręcznika i rozwiązywać zadania, oglądać filmy.
Klasa Va,b
Temat:
1.  Sztuka średniowiecza    / str 153 w podręcznik /
Uczniowie mają przeczytać tekst a następnie wykonać ćwiczenia w  zeszycie ćwiczeń ze str. 84,85,86,87.
2. Temat: Zanim powstała Polska   /str. 160 w podręczniku/
Uczniowie mają przeczytać temat i wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str 88 i 89.
3.Temat: Mieszko I i początki Polski  /podręcznik str. 165-169/
Dzieci mają przeczytać czytankę i wykonać w zeszycie ćwiczeń  zadania ze  str. 90 i 91.  Mogą  również wejść do Internetu na stronę: www.gov.pl./web/zdalnelekcje/przedmioty5  i skorzystać z e-podręcznika oraz filmu z YouTube.
4.Temat: Początki państwa polskiego. Chrzest Polski
Dzieci wchodzą do Internetu na podaną wyżej stronę. Korzystają z e- podręcznika  oraz wykonują ćwiczenia interaktywne przypisane do tego tematu lekcji. Mogą również korzystać ze strony www.e-historia.com.pl  i rozwiązywać testy historyczne oraz czytać opracowania tematów z historii.
Kl. VI
1.Temat: Podsumowanie IV rozdziału   /podręcznik str. 150/
Uczniowie odpowiadają w zeszytach na pytania ze strony 150. Jest to praca na ocenę.
2. Temat:Rzeczpospolita pod rządami Wettinów  /podręcznik str.152/
Uczniowie po przeczytaniu tekstu odpowiadają na pytania 1,2,3 ze str.157. /Pytania należy przepisać do zeszytu!/. Osoby,które mają obniżone wymagania wykonują ćwiczenia 1 i 3 ze str. 152.
3.Temat:Pierwszy rozbiór Polski
Dzieci czytają temat ze str.158 a następnie odpowiadają w zeszytach na pytania 1,2 ,3   ze strony  162.
Korzystamy również z e-podręcznika w Internecie. Strona www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ Wybrać należy przedmiot historia kl.6   Temat: Czasy stanisławowskie lekcja z e-podręcznikiem.Należy przeczytać tekst, obejrzeć film oraz rozwiązać test:-interaktywne ćwiczenia  multimedialne.
Można również wejść na stronę www.e-historia.com.pl i rozwiązywać testy historyczne.
.
Klasa VII
1.Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej  /podręcznik str.180/
Uczniowie po przeczytaniu tekstu odpowiadają na pytania 1,2 ze strony 183.
2. Temat: Podsumowanie działu V –  I wojna światowa
Uczniowie odpowiadają w zeszytach na pytania ze str.186. Pytania przepisują do zeszytu. Jest to praca na ocenę.
W ramach powtórzenia można wejść na stronę www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7  historia
Z e-podręcznika przeczytać tematy: Geneza wybuchu I wojny światowej oraz temat: I wojna światowa na ziemiach polskich a  następnie obejrzeć filmy, wysłuchać audycji radiowych i wykonać ćwiczenia interaktywne znajdujące się na podanych stronach.
KLASA VIII
1. Temat:Polska w latach 70 XX wieku   /podręcznik str. 193/
Uczniowie po przeczytaniu czytanki odpowiadają w zeszytach na pytania 1,2,3 ze str.197./Pytania przepisują do zeszytu/
Osoby z obniżonymi wymaganiami wykonują polecenia 2 i 3  ze str.197.
2. Temat:Podsumowanie rozdziału IV – Polska po II wojnie światowej
Uczniowie w zeszycie przepisują pytania 1,4,5,6,7,9,10,11,12 ze str.200 a następnie udzielają odpowiedzi. Jest to praca na ocenę.
Powtarzając materiał można korzystać ze strony w Internecie www.gov.pl/web/zdalnelekcje/  przedmiot historia kl.8. Tematy: Początki władzy komunistów w Polsce oraz Powojenna odbudowa. Wykorzystać można e-podręcznik, audycje radiowe, filmy z YouTube. Można również korzystać ze strony www.e-historia.com.pl
Zamieszczone są tam notatki z lekcji oraz testy.
Małgorzata Rytel – Kuc