Święty Jan Paweł II w oczach dzieci

Uczniowie klasy VI przygotowali prace techniczne – kolaże dotyczące życia Jana Pawła II

 

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno i na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy go nauczają i według nich żyją”

Uczniowie klas Va i Vb wykonali laurki dla Papieża

” Młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem każdego chłopaka i każdej dziewczyny”