Pasowanie Pierwszoklasistów

W naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość-Pasowanie na Ucznia.

Klasa II pod kierunkiem p. Bożeny Ciężkiej powitała młodszych kolegów. Następnie dzieci z klasy pierwszej przedstawiły program artystyczny, który przygotowały wraz z p. Izabelą Szymańczak. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów uroczystego ślubowania na Sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor Aneta Krasińska. W ten sposób Pierwszoklasiści zostali włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Na zakończenie uroczystości Rada Rodziców wręczyła uczniom drobne upominki .