Powrót do szkoły uczniów kl. I – III

  1. Zgodnie rozporządzeniem MENiN od 18 stycznia 2021 r. uczniowie kl. I- III powracają do szkół, zaś uczniowie kl. IV – VIII kontynuują naukę zdalną. Obowiązuje plan lekcji sprzed ferii.
  2. Oddział przedszkolny pracuje od 7.45 do 13.00, a w piątki do 12.45.
  3. Autobus szkolny wyrusza o godz. 7.00. Kurs powrotny po godz. 13. 15.
  4. Zajęcia dodatkowe oraz świetlicowe wg planu.
  5. Konsultacje z pedagogiem szkolnym czwartek i piątek godz. 12.00 – 14.45 (po uprzednim umówieniu się).
  6. Konsultacje z psychologiem szkolnym piątki godz. 14.30 – 16.00 (po uprzednim umówieniu się).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczniowie klas II– III korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej, zaś dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie kl. I – z wejścia głównego do szkoły.
2. Wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.
3. Wprowadza się ograniczenia dotyczące wejść rodziców do szkoły.
4. We wspólnych przestrzeniach zalecane jest noszenie maseczek. Maseczki zapewniają rodzice.
5. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.

Szkoła jest przygotowana do bezpiecznego powrotu uczniów.