Praca KONSERWATOR

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie zatrudni pracownika na stanowisku KONSERWATOR.

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły.

Praca na pół etatu (codziennie 4 godz.) – umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące.

Wynagrodzenie brutto 1510 zł + dodatek stażowy uzależniony od lat pracy zakończonych świadectwem pracy  – maksymalnie 20%

Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 w zaklejonej kopercie z napisem „praca KONSERWATOR” lub drogą mailową na adres zsbaranow@interia.pl (tytuł wiadomości: „praca KONSERWATOR”)  lub pod numerem tel. 46 856 03 79

Oferty powinny zawierać:

klauzula-informacyjna

kwestionariusz-osobowy

oswiadczenie_o_niekaralności

Zakres obowiązków na stanowisku:

wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:

– drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek);

– prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji);

– dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

– prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie);

– planowanie i przeprowadzenie prac remontowo – malarskich o drobnym zasięgu np. zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń szkolnych, drzwi i okien, malowanie elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw murarskich;

– prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

– pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)

– prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawników;

– obsługa elektronarzędzi;

– znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych;

– dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;

– utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przynależnych konserwatorowi;

– wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły;

– zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły.