Kalendarz roku szk. 2019/2020

2.09.2019 – rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

1.11.2019 – Święto Wszystkich Świętych

14.11.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.12.2019 -1.01.2020 – zimowa przerwa świąteczna

02-03.01.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6.01.2020 – Trzech Króli

10.02 – 23.02.2020 – ferie zimowe

15 – 17.04.2020 – egzaminy klasy VIII

10 – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2020 –  Święto Pracy

11.06.2020 – Boże Ciało

12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.06.2020 – Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Organizacja przebiegu klasyfikacji

1.Wystawienie ocen klasyfikacyjnych:

  •  za I semestr do 17. 01. 2020r.
  • końcoworocznych do 17. 06. 2020r.

2.Terminy klasyfikowania:

  • za I semestr 22. 01. 2020r.
  • za rok szkolny 19. 06. 2020r.

3.Informacja dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach:

  • za I semestr 11. 12. 2020r.
  • za rok szkolny 13. 05. 2020r.