Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca – Agnieszka Jaranowska

Wiceprzewodnicząca – Wioletta Jóźwik

Skarbnik – Edyta Grochal

Sekretarz – Adam Żygadło

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł. Zbiórka pieniędzy odbywać się będzie w czasie zebrań. Składkę można wpłacać do skarbników klasowych albo do skarbnika Rady Rodziców. 

W roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców:

1. Zakupiła filc na tablice informacyjne do sal.

2. Dofinansowała zakup sprzętu nagłaśniającego.

3. Sfinansowała zakup nagród dla uczestników konkursu „Ziemniak – Cudak”.

4. Sfinansowała zakup ozdób i słodyczy na zabawę andrzejkową.