Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca – Wioletta Józwik

Wiceprzewodnicząca – Barbara Palarczyk

Skarbnik – Edyta Grochal

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł. Zbiórka pieniędzy odbywać się będzie w czasie zebrań. Składkę można wpłacać do skarbników klasowych albo do skarbnika Rady Rodziców. 

W roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców:

1. Zakupiła filc na tablice informacyjne do sal.

2. Dofinansowała zakup sprzętu nagłaśniającego.

3. Sfinansowała zakup nagród dla uczestników konkursu „Ziemniak – Cudak”.

4. Sfinansowała zakup ozdób i słodyczy na zabawę andrzejkową.

5. Sfinansowała zakup nagród w konkursie organizowanym z okazji Dnia Kubusia Puchatka.

6. Sfinansowała zakup nagród w konkursie gry w UNO organizowanym przez świetlicę szkolną.

7. Sfinansowała zakup wstążek gimnastycznych.

8. Dofinansowała zakup podestu scenicznego do szkolnych występów.

9. Sfinansowała zakup nagród na Bal Karnawałowy.

10. Sfinansowała nagrody w konkursach w czasie nauczania zdalnego.