Innowacje

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole realizowana jest Innowacja pedagogiczna „Szkoła dobrego wychowania” opracowana przez  P. Beatę Nasiadka i realizowana na godzinach wychowawczych, języku polskim oraz zajęciach świetlicowych. Odbiorcami innowacji są wszyscy uczniowie.

Podstawową potrzebą wprowadzenia innowacji była obserwacja narastającej fali braku taktownego zachowania się uczniów w szkole.

Nasze działania w sposób zaplanowany wprowadzą ucznia w świat kulturalnego i taktownego zachowania.