Logopeda

We wrześniu w klasach „0” oraz w klasie I przeprowadzane są przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.

Przesiewowe badania logopedyczne przeprowadzane są w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie.

btr

 

MATERIAŁY DO RODZICÓW:

Przyczyny problemów logopedycznych