Granty/dotacje

Nasza szkoła, choć znajduje się w centrum kraju, to położona jest na terenach wiejskich słabo skomunikowanych z większymi miastami. Dzieci mają utrudniony dostęp do kultury i edukacji pozaszkolnej, dlatego staramy się pozyskać inne źródła dofinansowania, które pozwolą zapewnić uczniom wszechstronny rozwój.

W roku szkolnym 2019/20 oraz 2020/21 realizowaliśmy projekt „Uczniowski Klub Sportowy” 

W roku szkolnym 2019/20 realizowaliśmy projekt „Rozgrywki matematyczne” finansowane przez Fundację mBank

W roku 2019 zrealizowaliśmy projekt „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Chętnie też przyjmiemy darowiznę w postaci np.: farby do pomalowania sal lekcyjnych itp.