PRACA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie zatrudni pracownika na stanowisku KONSERWATOR.

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły.

Praca na pół etatu od 15 marca 2021 r. – umowa o pracę na czas określony.

Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 w zaklejonej kopercie z napisem „praca KONSERWATOR” lub drogą mailową na adres zsbaranow@interia.pl (tytuł wiadomości: „praca palacz CO”) do dnia 12 marca 2021 r., tel. 46 856 03 79

Zakres obowiązków na stanowisku:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KONSERWATOR

Oferty powinny zawierać:

klauzula-informacyjna

kwestionariusz-osobowy

oswiadczenie_o_niekaralności

Istnieje możliwość połączenia stanowisk: KONSERWATOR + PALACZ CO


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie zatrudni pracownika na stanowisku PALACZ CO.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi udokumentować posiadanie kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – E2 (lub zadeklarować chęć uzupełnienia kwalifikacji zaraz po rozpoczęciu pracy).

Praca na pół etatu od 15 marca 2021 r. – umowa o pracę na czas określony.

Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 w zaklejonej kopercie z napisem „praca palacz CO” lub drogą mailową na adres zsbaranow@interia.pl (tytuł wiadomości: „praca palacz CO”) do dnia 12 marca 2021 r., tel. 46 856 03 79

Zakres obowiązków na stanowisku:

wymagania-i-zakres-czynnosci-palacza-c.o

Oferty powinny zawierać:

klauzula-informacyjna

kwestionariusz-osobowy

oswiadczenie_o_niekaralności