PRACA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie zatrudni pracownika na stanowisku PALACZ CO.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi udokumentować posiadanie kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – E2 (lub zadeklarować chęć uzupełnienia kwalifikacji zaraz po rozpoczęciu pracy).

Praca na pół etatu od 23 lutego 2021 r. – umowa o pracę na czas określony.

Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 w zaklejonej kopercie z napisem „praca palacz CO” lub drogą mailową na adres zsbaranow@interia.pl (tytuł wiadomości: „praca palacz CO”) do dnia 20 lutego 2021 r., tel. 46 856 03 79

Zakres obowiązków na stanowisku:

wymagania-i-zakres-czynnosci-palacza-c.o

Oferty powinny zawierać:

klauzula-informacyjna

kwestionariusz-osobowy

oswiadczenie_o_niekaralności