Terminy Rad Pedagogicznych

 

15.09.2021 – zapoznanie z Planem nadzoru Pedagogicznego

17.11.2021 – analiza wyników egzaminów ósmoklasisty

19.01.2022 – rada klasyfikacyjna

16.03.2022 – procedury egzaminacyjne

18.05.2022 – sprawy bieżące; zagrożenia uczniów

8.06.2022 – rada klasyfikacyjna

24.06.2022 – rada podsumowująca