Plan lekcji

Plan lekcji I semestr 2022/2023

Plan lekcji I semestr  2022


Plan lekcji obowiązujący od 28.03.2022

Plan lekcji II semestr 2022 (3)


Plan lekcji obowiązujący od 1 marca 2022r.

Plan lekcji II semestr 2022 (2)

Plan lekcji obowiązujący od 14.lutego 2022 r.

Plan na II semestr

Plan lekcji obowiązujący od od 20 września 2021

Plan lekcji od 20.09.2021r.

Wyjaśnienia skrótów:

*zkk – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

*K – koło zainteresowań

*Zw – zajęcia wyrównawcze

Zd – zajęcia dodatkowe

*KPL – koło plastyczne

*KT – koło teatralne

*Log – zajęcia logopedyczne

*Z.bibl – zajęcia biblioteczne

*R- zajęcia rewalidacyje