Plan lekcji

Plan lekcji obowiązujący od od 20 września 2021

Plan lekcji od 20.09.2021r.

Wyjaśnienia skrótów:

*zkk – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

*K – koło zainteresowań

*Zw – zajęcia wyrównawcze

Zd – zajęcia dodatkowe

*KPL – koło plastyczne

*KT – koło teatralne

*Log – zajęcia logopedyczne

*Z.bibl – zajęcia biblioteczne

*R- zajęcia rewalidacyje