Plan lekcji

Plan lekcji od 28.09

plan lekcji ŚWIETLICA 2020-21 28.09

Wyjaśnienia skrótów:

*zkk – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

*K – koło zainteresowań

*Zw – zajęcia wyrównawcze

Zd – zajęcia dodatkowe

*KPL – koło plastyczne

*KT – koło teatralne

*Log – zajęcia logopedyczne

*Z.bibl – zajęcia biblioteczne

*R- zajęcia rewalidacyje