Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

lista dzieci przyjętych do zerówki

 

Informacje w sprawie rekrutacji do szkół  i przedszkola

w roku szkolnym 2022/2023

informacja na strone dotyczaca zasad rekrutacji do przedszkola 2022

informacja na stronę zasady do klas I 2022

Zarządzenie wzory dokumentów

Zarządzenie Wójta 5.2022

Zarządzenie Wójta 4.2022

wzór zgłoszenia do szkoły wzór wniosku o przyjecie do szkoły

wzór wniosku o przyjecie do przedszkola


LISTA KONDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Lista kandydatów 2021-22

POTWIERDZENIE-WOLI-UCZĘSZCZANIA


Wszystkie dzieci zgłoszone do klasy I SP w Baranowie zostały przyjęte.