Rekrutacja

Listy uczniów zakwalifikowanych do klasy I oraz dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego zostały wywieszone na drzwiach szkoły. Wszystkie wnioski i zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do szkoły zobowiązani są złożyć POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BARANOWIE (Dokument składany w szkole (skrzynka przy wejściu do szkoły) lub wypełniony i zeskanowany przesyłany mailem: zsbaranow@interia.pl  w terminie od 06.04.2020 do 17.04.2020 przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji).

Potwierdzenie woli uczęszczania do kl I SP

Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego


Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego dostępny na stronie Urzędu Gminy http://gmina-baranow.pl.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej dostępny na stronie http://gmina-baranow.pl

Rekrutacja do szkoły odbywa się bez zmian. W dniach 12-13 marca przyjmowane są Deklaracje i Zgłoszenia od rodziców dzieci kontynuujących naukę w szkole, zaś od przyszłego tygodnia (16 – 27 marca) rusza rekrutacja dla dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wnioski muszą być złożone w zamkniętych kopertach.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 16.00.

Jest możliwość wysłania skanu wniosku/zgłoszenia na  adres mailowy szkoły zsbaranow@interia.pl Przyjęcie zgłoszenia/wniosku zostanie potwierdzone mailowo przez pracownika szkoły.