Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego dostępny na stronie Urzędu Gminy http://gmina-baranow.pl.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej dostępny na stronie http://gmina-baranow.pl

Rekrutacja do szkoły odbywa się bez zmian. W dniach 12-13 marca przyjmowane są Deklaracje i Zgłoszenia od rodziców dzieci kontynuujących naukę w szkole, zaś od przyszłego tygodnia (16 – 27 marca) rusza rekrutacja dla dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wnioski muszą być złożone w zamkniętych kopertach.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 16.00.

Jest możliwość wysłania skanu wniosku/zgłoszenia na  adres mailowy szkoły zsbaranow@interia.pl Przyjęcie zgłoszenia/wniosku zostanie potwierdzone mailowo przez pracownika szkoły.