Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

A tak to się zaczęło

16 października 1998 r. w dwudziestą rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w Publicznej Szkole Podstawowej nr 41 (następnie Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II, obecnie Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II) w Radomiu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Przyjęcie takiego patrona było zaszczytem dla uczniów, grona pedagogicznego i rodziców oraz zobowiązaniem, by wcielać w życie nauczanie Papieża.

W Polsce działają 1274 szkoły noszące imię Jana Pawła II. Jest wśród nich m.in. 515 podstawówek, 439 gimnazjów, 60 przedszkoli, 41 liceów ogólnokształcących oraz pięć szkół wyższych

 

Pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicieli placówek oświatowych z całej Polski, mających Jana Pawła II za patrona, odbyło się w 1998 r. w Radomiu. Organizatorzy po żmudnych poszukiwaniach przy pomocy kurii i kuratoriów oświaty dotarli do 33 szkół, na zjazd przyjechali przedstawiciele 15 z nich.

Z czasem „Rodzina…” zaczęła się rozrastać. W poświęconej jej publikacji, wydanej w 2006 r., w rok po śmierci Jana Pawła II – odnotowano 550 szkół. Do tej pory liczba ta wrosła do blisko 1300.