Patron

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

1JPII

Jesienią 2002 roku uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły postanowili uczcić 80-lecie istnienia placówki nadaniem imienia szkole. Przeprowadzono głosowanie, które z trójki kandydatów wyłoniło tego jednego. Zdecydowaną większością głosów na patrona naszej szkoły został wybrany Jan Paweł II. Rada Gminy w Baranowie Uchwałą Nr VI/34/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku zatwierdziła nasz wybór.

Oto kilka faktów z życia naszego patrona

18 maja 1920r. w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła syn Karola i Emilii z domu Kaczorowskiej.

7JPII6JPII9JPII8JPII

   

Karol miał starszego brata Edmunda. Kiedy skończył sześć lat rodzice zapisali go do Miejskiej Szkoły Powszechnej w Wadowicach. 13 kwietnia 1929r. w wadowickim szpitalu umiera Emilia Wojtyła. Karol miał wtedy 9 lat. W 1930r. we wrześniu rozpoczął naukę w Męskim Gimnazjum Śląskim. Karol dał się poznać jako bardzo żywy, zdolny, bystry i dobry uczeń. W 1932r. umarł jego brat Edmund, który był lekarzem. W 1938r. w maju arcybiskup Sapieha udzielił mu sakramentu bierzmowania.
11JPII

W połowie maja zdał maturę. W czerwcu zapisał się na Wydział Filozofii na Uniwersytet Jagielloński i wówczas razem z ojcem przeniósł się do Krakowa. W 1939r. kiedy wybuchła wojna, rozpoczął konspiracyjne studia i działalność w podziemnym ruchu oporu. W 1940r. we wrześniu rozpoczął prace w kamieniołomach, potem został pracownikiem Zakładów Chemicznych Solvay. 18 lutego 1941 roku umarł ojciec Karola. W 1942r. w październiku Karol Wojtyła wstąpił do konspiracyjnego seminarium w Krakowie. 1 listopada 1946r. z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenie kapłańskie. Rozpoczął pracę doktorską i w 1954r. w styczniu otrzymał tytuł doktora habilitowanego. 8 marca 1964 r. Wojtyła został wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa. W 1978r. papież Paweł VI mianował Karola Wojtyłę kardynałem.

16 października 1978r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł ll, a 22 października oficjalnie rozpoczął swój pontyfikat

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi.

13JPII
2 kwietnia 2005r. o godzinie 21:37 umarł Ojciec Święty Jan Paweł ll.  Jego pontyfikat był trzecim, co do długości trwania w historii Kościoła Katolickiego. Trwał 9497 dni.

2JPII

 

 

 

 

 

27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został wprowadzony do grona Świętych.

16JPII