Konkurs Ekologiczni Sąsiedzi

Do grudniu rozstrzygnięto III etap konkursu „Ekologiczni sąsiedzi”

Była to praca plastyczna „Spalanie śmieci szkodzi i szpeci”

Przyznano następujące miejsca:

Kolejne miejsca uzyskały klasy V i VIIA.                                                                                            Poniżej prezentujemy prace, które w tym etapie nie zostały nagrodzone.

W II etapie konkursu „Ekologiczni sąsiedzi

przyznaliśmy następujące miejsca

                                  W tym etapie uczniowie wykonali makiety ukazujące wykorzystywanie                             odnawialnych źródeł energii. Zadanie nosiło tytuł „Ekologiczne laboratorium”

Zapraszamy uczniów do III etapu konkursu. Tym razem będzie to konkurs plastyczny pt. „Spalanie śmieci szkodzi i szpeci”. Praca polega na wykonaniu plakatów o szkodliwości spalania węgla niskiej jakości i śmieci w piecach.


Zakończył się I etap Konkursu Ekologicznego

 „Ekologiczni sąsiedzi –  przyroda z Feniksem”

Uczniowie klas IV – VII wykonali gazetki ścienne o tematyce ekologicznej na temat powstawania smogu oraz zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska.

Zapraszamy do dalszej rywalizacji. Już w bieżącym miesiącu uczniowie na lekcjach techniki i geografii wykonają makiety ukazujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ten etap konkursu nosi nazwę „Ekologiczne laboratorium”. Podsumowanie tego zadania odbędzie się w poniedziałek 29 listopada. Powodzenia!!!