Rada Pedagogiczna

dr Aneta Krasińska – dyrektor szkoły, nauczyciel j. polskiego, logopeda

mgr Hanna Bogucka – wychowawca w oddziale przedszkolnym
mgr Izabela Szymańczak- wychowawca kl. III
mgr Bożena Ciężka – wychowawca kl.I
mgr Teresa Szczepaniak – wychowawca kl.II, nauczyciel matematyki
mgr Aleksandra Trelińska – logopeda, opiekun świetlicy
mgr Beata Tomaszewska – wychowawca kl.VI, nauczyciel geografii, techniki, informatyki
mgr Małgorzata Rytel-Kuc – wychowawca kl.VIII, nauczyciel historii i plastyki
mgr Joanna Mańkowska – wychowawca klasy VII, nauczyciel biologii, przyrody, chemii i WDŻ
mgr Magdalena Radziszewska – wychowawca kl. VA, nauczyciel j.angielskiego
mgr Małgorzata Motylewicz – wychowawca klasy VB, nauczyciel j.polskiego
mgr Maciej Pater – wychowawca kl.IV, nauczyciel wf-u
mgr Krajewska Halina – bibliotekarz, nauczyciel religii
mgr Krajewski Tomasz – nauczyciel matematyki, fizyki
mgr Aleksandra Nietrzebka- nauczyciel j.rosyjskiego
mgr Dorota Kocot – nauczyciel muzyki
mgr Anna Biernat – nauczyciel WOS-u
mgr Adam Pietruszewski – nauczyciel EDB
ksiądz Roman Wawrzyniak – nauczyciel religii
mgr Beata Nasiadka – psycholog
mgr Katarzyna Kołodziejak – pedagog