Rada Pedagogiczna

„Proszę Was, wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpajać młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia. Uczcie dzieci i młodzież tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka. Wychowujcie młode pokolenie w klimacie prawdziwego pokoju. To jest ich prawem. To jest waszym obowiązkiem.”

Jan Paweł II

 

Z dniem 1.07.2021 r. stanowisko dyrektora szkoły objął Roman Tadeusz Kowalski

 W skład Rady Pedagogicznej od 1.09.2021 r. wchodzą:

Roman Kowalski – dyrektor, nauczyciel religii

Edyta Krystosiak – nauczyciel i wychowawca Oddziału Przedszkolnego

Teresa Szczepaniak – wychowawca kl.I, nauczyciel matematyki

 Izabela Szymańczak- wychowawca kl. II

 Bożena Ciężka – wychowawca kl.III

 Dorota Kocot – wychowawca kl. IV, nauczyciel muzyki, opiekun świetlicy

Agnieszka Piasecka – wychowawca kl.V, nauczyciel matematyki

 Maciej Pater – wychowawca kl.VI, nauczyciel wf-u

Dominika Dąbrowska – wychowawca kl. VIIA, nauczyciel j. angielskiego

 Małgorzata Rytel-Kuc – wychowawca kl.VIIB, nauczyciel historii i plastyki

Beata Tomaszewska – wychowawca kl.VIII, nauczyciel geografii, techniki, informatyki

 Małgorzata Motylewicz -nauczyciel j.polskiego

Grażyna Przydatek – nauczyciel j. polskiego

Grażyna Skrzypkowska – nauczyciel j. rosyjskiego

Anna Biernat – nauczyciel WOS-u

Urszula Pomarańska – nauczyciel przyrody i biologii

Justyna Okowiak – Chinalska – nauczyciel fizyki i chemii

Angelika Jagaś – nauczyiel EDB

Karolina Serwik – opiekun biblioteki, nauczyciel WDŻ

ksiądz Roman Wawrzyniak – nauczyciel religii

Aleksandra Trelińska- nauczyciel j. angielskiego w kl.I-III, logopeda

 Beata Nasiadka – psycholog

 Katarzyna Kołodziejak – pedagog