Informatyka

– klasa IV – praca w Paint – Pisanka wielkanocna
– klasy Va i Vb – prezentacja multimedialna -„Tradycje Wielkanocne” – 8 slajdów
– klasa VI – prezentacja multimedialna -” Kraje Unii Europejskiej” – opis wybranych państw – 10 slajdów
– klasy VII i VIII – prezentacja multimedialna (10 slajdów) lub artykuł do gazetki „Koronawirus na Świecie i w Polsce”

Wszystkie prace proszę wysłać do 25 marca na adres beata.tomaszewska@poczta.onet.pl

Technika

– klasy IV, Va i Vb wykonują rozpoczętą pracę „Kwiaty z bibuły” (3 kwiaty na ocenę dobrą, 4 kwiaty na ocenę bdb i 5 kwiatów na ocenę celującą)
– klasa VI wykonuje na papierze milimetrowym rzuty figur przestrzennych tj. walca, ostrosłupa i prostopadłościanu (wzór poniżej)

– wszystkie klasy (IV,Va,Vb, VI) wykonują karty wielkanocne dowolną techniką np.: Iris folding lub quilling (wzory można znaleźć  w Internecie np. na aplikacji Pinterest.)

 

Geografia

Geografia:
– Wszystkie klasy otrzymały pracę z geografii na 2 tygodnie.
– Dodatkowo klasa VI,VII,VIII – proszę zainstalować na telefonach w sklepie play aplikację „Geografia Świata Quiz” i rozwiązywać zadania w formie quizu o państwach Świata.
– Wszystkie klasy od V do VIII na aplikacji Pinterest „Gry i ćwiczenia interaktywne z geografii”
– Wszystkich uczniów zachęcam do oglądania filmów edukacyjnych na kanale Nationale Geographic oraz Filmy przyrodnicze na kanałach BBC.

Beata Tomaszewska

Matematyka

Praca w domu z matematyki dla klasy VI do 25 marca br.
Proszę o powtórzenie wiadomości z I semestru „własności  figur płaskich” oraz wzorów na pola figur płaskich (z klasy V – kwadrat, prostokąt,trójkąt, romb, równoległobok,trapez).
W naszym podręczniku te treści zawarte są na str.172-185.
Poćwiczyć wykonywanie zadań z podręcznika i ćwiczenia. Rozwiązania według umowy systematycznie przesyłajcie do mnie. Informację tę  podałam w szkole na ostatniej lekcji oraz przesłałam drogą mailową.
Teresa Szczepaniak

Chemia

klasa 7 chemia
niezrealizowane treści z działu  „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych” zostaną zrealizowane po przywróceniu zajęć ze względu na wyższy stopień trudności.
Teraz proszę o opracowanie następujących tematów:
1. Woda – właściwości i rola w przyrodzie. Należy przeczytać tekst i wykonać notatkę w zeszycie oraz uzupełnić zeszyty ćwiczeń str. 85-86.
2. Woda jako rozpuszczalnik. Należy przeczytać tekst i wykonać notatkę w zeszycie oraz uzupełnić zeszyty ćwiczeń str. 87-89.
3. Rodzaje roztworów. Należy przeczytać tekst i wykonać notatkę w zeszycie oraz uzupełnić zeszyty ćwiczeń str. 90-91.
klasa 8 chemia
Należy opracować poniższe tematy oraz wykonać ćwiczenia w ksero zeszytów ćwiczeń.
1. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów (ćwiczenia str. 73-74)
2. Powtórzenie wiadomości o węglowodorach( ćwiczenia str.75-76)
Treści, których uczniowie nie zrozumieją, wyjaśnię po przywróceniu zajęć.
Joanna Mańkowska

Biologia

klasa 5a i 5b biologia
uczniowie mają zadane do opracowania tematy:
1. Pęd. Budowa i funkcje łodygi. Przeczytać tekst z podręcznika i wykonać ćwiczenia (ksero zeszytów ćwiczeń) str. 69-71.
2. Liść – wytwórnia pokarmu. Przeczytać tekst z podręcznika i wykonać ćwiczenia (ksero zeszytów ćwiczeń) str. 72-76.
klasa 6 biologia
uczniowie mają zadane do opracowania tematy:
1. Przegląd i znaczenie ryb. Przeczytać tekst z podręcznika i wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 87-92.
2. Płazy – kręgowce wodno-lądowe. Przeczytać tekst z podręcznika i wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 93-96.
klasa 7 biologia
uczniowie mają zadane do opracowania tematy:
1. Budowa i funkcje układu nerwowego. Przeczytać tekst z podręcznika i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie przedmiotowym na pytania znajdujące się pod tekstem.
2. Obwodowy układ nerwowy. Przeczytać tekst z podręcznika i odpowiedzieć pisemnie w zeszycie przedmiotowym na pytania znajdujące się pod tekstem.
klasa 8 biologia
uczniowie mają zadane do opracowania tematy:
1. Struktura ekosystemu i jego funkcjonowanie. Przeczytać tekst z podręcznika i wykonać ćwiczenia (ksero zeszytów ćwiczeń).
2. Materia i energia w ekosystemie.  Przeczytać tekst z podręcznika i wykonać ćwiczenia (ksero zeszytów ćwiczeń).
Joanna Mańkowska

Przyroda kl. 4

W klasie 4 proszę o opracowanie następujących tematów:
1. Co to jest krajobraz?
2. Ukształtowanie terenu (Należy przeczytać teksty z podręcznika, a następnie odpowiedzieć pisemnie w zeszycie przedmiotowym na pytania znajdujące się pod tekstami.)

Lekcje z muzyki

Zadania do pracy zdalnej dla każdej klasy na 2 tygodnie.
kl IV 
1. Utrwalenie piosenki „Idzie wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=Cy76aTz1Lm4
2. Wykonanie pracy plastycznej (dowolną techniką) do utworu „Wiosna” A.Vivaldiego.
kl V 
1. Utrwalenie piosenki „Wiej wietrze wiej” https://www.youtube.com/watch?v=4VjwoRXVjiE
2. Referat na temat F.Chopina (życiorys, opis twórczości, krzyżówka – hasło CHOPIN).
kl VI
1. Utrwalenie piosenki „Zakazany owoc” https://www.youtube.com/watch?v=PYkJcB2xMcY
2. Referat na temat instrumentów dętych (opis, rysunek wybranego instr. oraz krzyżówka- hasło PUZON).
kl VII
1. Utwalenie piosenki „Bosman”
2. Referat na temat S.Moniuszki (życiorys, opis twórczości, krzyżówka – hasło MONIUSZKO).
Dorota Kocot

Wychowanie fizyczne

Zachęcam do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny – unikamy skupisk ludzi).
Wskazane jest zapoznanie się z krótką historią WF-u:
Można też zagrać w szachy online:
Polecam też strony:
Maciej Pater