Archiwa tagu: nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne od 23 marca

Od 23 marca rozpoczynamy naukę zdalną. Nie jest to łatwe dla nikogo, ale chcąc wspomóc i znacznie odciążyć Państwa w pracy z dziećmi, zaczynamy już teraz. Wszyscy się uczymy i w zaistniałej sytuacji każda pomoc z Państwa strony oraz docenienie naszych starań jest bezcenne.

Uczniowie mają plan na cały tydzień, ale wciąż go będziemy dopracowywać i uzupełniać, żeby  zapewnić im optymalne warunki do nauki. Będziemy powtarzać materiał, który dzieci otrzymały do domu.

Żeby nasze wysiłki miały to sens, Potrzebna jest Pastwa pomoc i nadzór nad dziećmi i ich pracą oraz zaangażowaniem w proces kształcenia.

Oto regulamin, który będzie obowiązywał:

  1. Wszyscy uczniowie wchodzą na platformę tylko pod swoim imieniem i nazwiskiem.
  2. Nie piszą tam niczego, co nie jest związane z nauką.
  3. Używają kulturalnego słownictwa i szanują zdanie innych.
  4. Na lekcję zabierają potrzebne podręczniki i zeszyty.
  5. W sieci nic nie ginie, więc warto o tym pamiętać.
  6. Wszyscy pracują na swój wizerunek.

Plastyka

klasy: IV, V, VI, VII wykonują pracę na konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina”. FORMAT A3. Blok techniczny.
Można zilustrować tradycje wielkanocne w rodzinie np. święcenie pokarmów, Niedziela Palmowa, śniadanie wielkanocne,Śmigus Dyngus lub kibicowanie polskim sportowcom podczas różnych imprez sportowych.

Historia

kl.IV
1. Jan Zamoyski – druga osoba po królu
Uczniowie mają przeczytać czytankę z podręcznika i odpowiedzieć na pytania 1,2,3 znajdujące się w podsumowaniu tematu na str 71.
2. XVII wiek – stulecie wojen
Uczniowie mają przeczytać czytankę w książce i odpowiedzieć na  pytania 1,2,3 znajdujące się w podsumowaniu tematu na str 76.

Ze strony w Internecie www.e-historia.com.pl dzieci mogą rozwiązywać quizy historyczne oraz czytać opracowania tematów z historii.
Ze strony www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ mogą korzystać z e-podręcznika i rozwiązywać zadania, oglądać filmy.
Klasa Va,b
Temat:
1.  Sztuka średniowiecza    / str 153 w podręcznik /
Uczniowie mają przeczytać tekst a następnie wykonać ćwiczenia w  zeszycie ćwiczeń ze str. 84,85,86,87.
2. Temat: Zanim powstała Polska   /str. 160 w podręczniku/
Uczniowie mają przeczytać temat i wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania ze str 88 i 89.
3.Temat: Mieszko I i początki Polski  /podręcznik str. 165-169/
Dzieci mają przeczytać czytankę i wykonać w zeszycie ćwiczeń  zadania ze  str. 90 i 91.  Mogą  również wejść do Internetu na stronę: www.gov.pl./web/zdalnelekcje/przedmioty5  i skorzystać z e-podręcznika oraz filmu z YouTube.
4.Temat: Początki państwa polskiego. Chrzest Polski
Dzieci wchodzą do Internetu na podaną wyżej stronę. Korzystają z e- podręcznika  oraz wykonują ćwiczenia interaktywne przypisane do tego tematu lekcji. Mogą również korzystać ze strony www.e-historia.com.pl  i rozwiązywać testy historyczne oraz czytać opracowania tematów z historii.
Kl. VI
1.Temat: Podsumowanie IV rozdziału   /podręcznik str. 150/
Uczniowie odpowiadają w zeszytach na pytania ze strony 150. Jest to praca na ocenę.
2. Temat:Rzeczpospolita pod rządami Wettinów  /podręcznik str.152/
Uczniowie po przeczytaniu tekstu odpowiadają na pytania 1,2,3 ze str.157. /Pytania należy przepisać do zeszytu!/. Osoby,które mają obniżone wymagania wykonują ćwiczenia 1 i 3 ze str. 152.
3.Temat:Pierwszy rozbiór Polski
Dzieci czytają temat ze str.158 a następnie odpowiadają w zeszytach na pytania 1,2 ,3   ze strony  162.
Korzystamy również z e-podręcznika w Internecie. Strona www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ Wybrać należy przedmiot historia kl.6   Temat: Czasy stanisławowskie lekcja z e-podręcznikiem.Należy przeczytać tekst, obejrzeć film oraz rozwiązać test:-interaktywne ćwiczenia  multimedialne.
Można również wejść na stronę www.e-historia.com.pl i rozwiązywać testy historyczne.
.
Klasa VII
1.Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej  /podręcznik str.180/
Uczniowie po przeczytaniu tekstu odpowiadają na pytania 1,2 ze strony 183.
2. Temat: Podsumowanie działu V –  I wojna światowa
Uczniowie odpowiadają w zeszytach na pytania ze str.186. Pytania przepisują do zeszytu. Jest to praca na ocenę.
W ramach powtórzenia można wejść na stronę www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7  historia
Z e-podręcznika przeczytać tematy: Geneza wybuchu I wojny światowej oraz temat: I wojna światowa na ziemiach polskich a  następnie obejrzeć filmy, wysłuchać audycji radiowych i wykonać ćwiczenia interaktywne znajdujące się na podanych stronach.
KLASA VIII
1. Temat:Polska w latach 70 XX wieku   /podręcznik str. 193/
Uczniowie po przeczytaniu czytanki odpowiadają w zeszytach na pytania 1,2,3 ze str.197./Pytania przepisują do zeszytu/
Osoby z obniżonymi wymaganiami wykonują polecenia 2 i 3  ze str.197.
2. Temat:Podsumowanie rozdziału IV – Polska po II wojnie światowej
Uczniowie w zeszycie przepisują pytania 1,4,5,6,7,9,10,11,12 ze str.200 a następnie udzielają odpowiedzi. Jest to praca na ocenę.
Powtarzając materiał można korzystać ze strony w Internecie www.gov.pl/web/zdalnelekcje/  przedmiot historia kl.8. Tematy: Początki władzy komunistów w Polsce oraz Powojenna odbudowa. Wykorzystać można e-podręcznik, audycje radiowe, filmy z YouTube. Można również korzystać ze strony www.e-historia.com.pl
Zamieszczone są tam notatki z lekcji oraz testy.
Małgorzata Rytel – Kuc

Język polski

Strony do powtórzenia materiału z języka polskiego:

https://www.memorizer.pl/test/340/gramatyka/   strona dla klas 7, 8 do ćwiczeń gramatycznych
https://lektury.gov.pl/    lektury –  strona z e -bookami
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/  strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  dla klasy 8 do powtórzenia przed egzaminem ósmoklasisty
https://www.ortograf.pl/dyktanda do powtórzenia ortografii dla uczniów kl. 4 – 6
– Klasa 4 otrzymała zadania do pracy w domu i czyta lekturę „Pinokio”
– klasy 5 mają zadaną pracę domową.
Prace pisemne zlecone przez panią M. Motylewicz należy przesłać na adres mailowy: motylewiczmalgorzata@wp.pl
Małgorzata Motylewicz, Aneta Krasińska

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Geografia

Geografia:
– Wszystkie klasy otrzymały pracę z geografii na 2 tygodnie.
– Dodatkowo klasa VI,VII,VIII – proszę zainstalować na telefonach w sklepie play aplikację „Geografia Świata Quiz” i rozwiązywać zadania w formie quizu o państwach Świata.
– Wszystkie klasy od V do VIII na aplikacji Pinterest „Gry i ćwiczenia interaktywne z geografii”
– Wszystkich uczniów zachęcam do oglądania filmów edukacyjnych na kanale Nationale Geographic oraz Filmy przyrodnicze na kanałach BBC.

Beata Tomaszewska