XVI rocznica śmierci Naszego Patrona Świętego Jana Pawła II

Wspomnienie o Janie Pawle II

  2 kwietnia 2021 roku obchodzimy 16 rocznicę śmierci Jana Pawła II. Jest to czas, w którym nie możemy wspólnie uczcić pamięci naszego patrona szkoły. Z powodu zagrożenia epidemicznego nie mamy możliwości przygotowania montażu słowno-muzycznego i zaśpiewania ulubionej pieśni papieża Barki w budynku szkoły.  

 

  Jednak w tym czasie pamiętajmy o tym wielkim człowieku, jakim był św. Jan Paweł II. Niech tego dnia nie zabraknie modlitwy i wspomnień, a jego wiara, wiedza i dokonania niech będą wzorem dla nas wszystkich. Papież kochał każdego człowieka bez względu na jego pochodzenie. Docierał do najdalszych zakątków świata, by szerzyć pokój i miłość. Zasłynął jako niestrudzony pielgrzym. Odwiedził miejsca, w których szczerzy się głód i łamane jest prawo godnego życia. Za wszelką cenę dążył, by na świecie panował pokój. Dzisiaj bardzo nam go brakuje. Miejmy jednak nadzieję, że patrzy na nas i kieruje do nas najważniejsze słowa poprzez swoje utwory, encykliki i listy apostolskie. Aby upamiętnić postać Jana Pawła II nasi uczniowie napisali podziękowania papieżowi.

Listy uczniów do Patrona Szkoły Ojca Świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II był dla mnie wyjątkowym człowiekiem i Polakiem. Kochał wszystkich ludzi tak samo, ale najbardziej nas młodzież, kochał i wierzył w nas bo „ my” jak mówił, to my jesteśmy przyszłością tego nie zawsze uczciwego świata. Byłeś dla nas kimś szczególnie ważnym, byłeś nam jak Ojciec.

Dlatego chcę gorąco prosić Ciebie, Ojcze Święty, abyś modlił się za nas, za cały świat i wszystkich ludzi, którzy Ciebie kochali.
I módl się za tych, którzy nie darzyli Cię uczuciem, aby nauczyli się kochać nawzajem. Proszę, Ojcze, miej pieczę nad nowym Papieżem, nad jego posługą i pomagaj Mu duchem tę ciężką drogę wypełniać z taką wiarą i taką miłością do Boga i z umiejętnością dawania ciepła i miłości nam, jak umiałeś sam.
Prosząc Ciebie, Ojcze, o modlitwę, również ofiaruję Tobie swoją, za duszę, za życie wieczne i za to, aby Twoja nowa droga, którą teraz stąpasz, spokojnie doprowadziła Ciebie do bram raju.
Wiedz, Ojcze Święty, że po wsze czasy będziesz gościł w naszych sercach.
Kocham Ciebie i nigdy nie zapomnę

Bartosz