Święto Chrztu Polski

14 kwietnia jest świętem państwowym pod nazwą Święto Chrztu Polski. Zostało ono wprowadzone ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

Uczniowie klasy 7 na historię przygotowali prezentacje multimedialne, które następnie przedstawiali na zajęciach utrwalając w ten sposób wiadomości z tego okresu.

Przyjęcie przez Mieszka I chrztu w roku 996 zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski i  okazał się trwały, a katolicyzm jako wyznanie większości Polaków przetrwał do współczesności.

Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – struktury politycznej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny  jako języka urzędowego. Proces ten trwał wiele lat, a w konsekwencji doprowadził do przystosowania Polski do modeli i wzorców zachodnich.