„Rozgrywki matematyczne”

Informuję, że zajęcia dodatkowe „Rozgrywki matematyczne” zostały wznowione od 18 marca bieżącego roku. Uczniowie uczestniczący w zajęciach uczą się poprzez zabawę. Korzystamy z dostępnych programów rozwijających wiedzę uczniów. Oprócz tego uczestnicy mają okazję tworzyć quizy w oparciu o własną i zdobytą wiedzę w dostępnych programach komputerowych. Zabawa i nauka trwa. Bawimy się świetnie i uczymy jednocześnie. Pogłębiamy wiedzę.

Dziękuję za udział i zaangażowanie chętnych uczniów.

                                                                                                                                               Bożena Ciężka