Podsumowanie projektu „Matematyczne rozgrywki”

W tym roku szkolnym realizowaliśmy projekt edukacyjny „Matematyczne rozgrywki”, który był finansowany ze środków przyznanych szkole przez Fundację mBanku. Mimo pandemii i bardzo trudnych warunków komunikacji udało się dokończyć projekt. W tym czasie uczestnicy zrealizowali 60 godzi, w czasie których uczyli się matematyki na wesoło. Korzystając z gier matematycznych oraz zadań zamieszczonych na platformach edukacyjnych rozwijali swoje umiejętności i wdrażali się do świadomego korzystania z wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Zwieńczeniem projektu prowadzonego przez p. Bożenę Ciężką było rozdanie pamiątkowych dyplomów oraz upominków w postaci kostek Rubika, które mają przypominać uczestnikom projektu o potrzebie logicznego myślenia nie tylko na lekcjach matematyki.