Kalendarz roku szk. 2020/2021

1.09.2020 – rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

14.10.2020 –  Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2020 -31.01.2020 – zimowa przerwa świąteczna

4.01 i 5.01 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

6.01.2021 – Trzech Króli

18.01.2021 – 31.01.2021 – ferie zimowe

1 – 6.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

25 – 27.05.2021 – egzaminy klasy VIII

24.05 i 28.05 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

3.06.2021 – Boże Ciało

4.06.2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021 – Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Organizacja przebiegu klasyfikacji

1.Wystawienie ocen klasyfikacyjnych:

  •  za I semestr do 17. 01. 2021r.
  • końcoworocznych do 17. 06. 2021r.

2.Terminy klasyfikowania:

  • za I semestr 22. 01. 2020r.
  • za rok szkolny 19. 06. 2020r.

3.Informacja dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach:

  • za I semestr 11. 12. 2020r.
  • za rok szkolny 13. 05. 2020r.