Terminy Rad Pedagogicznych

1.09 – sprawy bieżące

9.09 – zapoznanie z Planem nadzoru Pedagogicznego

7.10 – analiza wyników egzaminów ósmolasisty

13.01 – rada klasyfikacyjna

3.02 – rada podsumowująca

18.06 – rada klasyfikacyjna

30.06 – rada podsumowująca