Informacje

Zgodnie rozporządzeniem MENiN od 4 maja 2021 r. uczniowie kl. I- III powracają do szkół, zaś uczniowie kl. IV – VIII kontynuują naukę zdalną. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji i zasady bezpieczeństwa.
Odział przedszkolny pracuje od 7.45 do 13.00, a w piątki do 12.45.
Autobus szkolny wyrusza o godz. 7.00. Kurs powrotny po godz. 13. 15.
Zajęcia dodatkowe oraz świetlicowe wg planu.


Od poniedziałku 29 marca do 25 kwietnia br. uczniowie klas I-VIII nadal pracują zdalnie.
Od 19 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego mają zajęcia w szkole:
poniedziałek godz. 8.30 – 14.30
wtorek – piątek godz. 8.30 – 13.30


Dnia 22.04. 2021 r. spotkanie z wychowawcami kl. IV – VIII na platformie Teams
kl. IV – godz. 18.00
kl. V – godz. 19.00
kl. VIa – godz. 18.30
kl. VIb – godz. 19.00
kl. VII – godz. 18.30
kl. VIII – godz. 17.00


Dnia 21.04. 2021 r. spotkanie z wychowawcami kl. I – III na platformie Teams
kl. I – godz. 17.00
kl. II – godz. 17.00
kl. III – godz. 19.00


Wszystkie dzieci zgłoszone do klasy I SP w Baranowie zostały przyjęte.


Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego jest wywieszona w szkole oraz opublikowana na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja 

 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego  zobowiązani są złożyć POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BARANOWIE (Dokument składany w szkole  lub wypełniony i zeskanowany przesyłany mailem: zsbaranow@interia.pl) w terminie od 31.03.2021r. do 09.04.2021r. w godz. 8.00 – 15.00

W dniach 1 kwietnia – 6 kwietnia przerwa świąteczna – nie ma zajęć.


Od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia br. uczniowie klas I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego mają zajęcia w systemie zdalnym.


Zachęcamy do głosowani na KOLOROWĄ STOŁOWKĘ w naszej szkole. https://kolorowestolowki.amica.pl/szkoly

Szkoła z największą liczbą głosów w rankingu szkół w każdej z trzech kategorii: do 150 uczniów, szkół do 350 uczniów i szkół powyżej 350 uczniów, wygra realizację odmiany stołówki o wartości 80 000 zł!

Następne 6 szkół (zajmujące miejsce drugie i trzecie w każdej kategorii) otrzyma voucher o wartości 5 000 zł na wyposażenie jadalni w sprzęt AGD marki Amica.

Głosowanie trwa do 15.05.2021.


Od poniedziałku 15 marca do 28 marca br. uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia w systemie hybrydowym, czyli naprzemiennym.

– klasa I od 15 do 18 marca przychodzi na lekcje do szkoły, od 19 do 26 marca ma lekcje zdalnie.
– klasa II od 15 do 18 marca ma lekcje zdalnie, od 19 do 23 marca przychodzi na lekcje do szkoły, a od 24 do 26 marca wraca na nauczanie zdalne.
– klasa III od 15 do 23 marca ma lekcje zdalnie, od 24 do 26 marca przychodzi na lekcje do szkoły.


Trwa rekrutacja dla dzieci 6 – letnich do oddziału przedszkolnego i dla dzieci 7 – letnich do klasy I

Rekrutacja

Terminarz rekrutacji dla uczniów klasy 8.

– Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

– Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

– Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

– Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


 • 04 lutego 2021 r. Zebranie online na platformie Teams podsumowujące pracę w I semestrze.
  kl. I – godz. 17.00
  kl. II – godz. 19.00
  kl. III – godz. 19.00
  kl. IV – godz. 18.00
  kl. V – godz. 18.30
  kl. VIA, VIB – godz. 17.00
  KL. VII – 17.30
  KL. VIII – 18.00


 • 16 grudnia zebranie z rodzicami na platformie Teams 365:
  kl. I g. 16.30
  kl. II g. 16.30
  kl. III g. 17.00
  kl. IV g. 17.00
  kl. V g. 17.00
  kl. VIa i VIb g. 17.30
  kl. VII – 18.00

  kl. VIII – 18.00


 • 4 listopada 2020 r. Zebranie wychowawców z rodzicami na platformie Teams. Proszę się zalogować na konto dziecka i wybrać odpowiednią klasę. 

Rodzice uczniów kl. I-III – godz. 17.00 – 18.00

Rodzice uczniów kl. IV – VIII – godz. 18.00 – 19.00


 • 1. W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pandemii od 26 października do 8 listopada 2020r do szkoły przychodzą jedynie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie kl. I – III.
  2. Uczniowie kl. IV-VIII korzystają z nauczania zdalnego na platformie Microsoft 365 Teams.
  3. Uczniowie klas 0 – III korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej.
  4. Wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.
  5. Wprowadza się ograniczenia dotyczące wejść rodziców do szkoły.


 • 14 października Święto Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze od godz. 7.30 do 16.30

 • 13 października godz. 10.00 pasowanie uczniów klasy pierwszej.

 • 8 października występ muzyków z Filharmonii. Obowiązuje strój galowy.

 • Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 60 zł na rok. Składki można wpłacać do skarbnika klasowego albo skarbnika Rady Rodziców p. Edyty Grochal.

 • Kontynuacja zajęć sportowych „Szkolny Klub Sportowy” finansowanych z projektu Ministerstwa Kultury i Sportu. Koordynator projektu P. Izabela Szymańczak.

 • Zajęcia matematyczne „Matematyczne Rozgrywki” dla ucz. kl. IV – VIII realizowane ze środków Fundacji mBanku. Więcej informacji poda p. Bożena Ciężka.

 • Dodatkowe zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci z kl. 0 – III. Koszt 65 zł miesięcznie.  Zapisy u p. Piotra Chwałka tel. 663 – 145 – 245. Zajęcia pokazowe odbędą się 30. 09.

 • 24 września pierwsze spotkanie z muzykami z Filharmonii Warszawskiej. Koszt 35 zł na rok.

 • 10 września fluoryzacja zębów dla uczniów kl. I – VI. Proszę zaopatrzyć dzieci w szczoteczki do zębów.

 • 09 września o godz. 16.30 odbędzie się zebranie dla rodziców.
  kl. 0 – sala nr 3
  kl. I – sala nr 1
  kl. II – sala nr 2
  kl. III – sal nr 4
  kl. IV – sala nr 7
  kl. V – stołówka
  kl. VIA – sala nr 8
  kl. VIB – biblioteka
  kl. VII – sala nr 6
  kl. VIII – sala nr 5