Informacje

W piątek 25.06.2021 r. uroczyste zakończenie roku szkolnego:
1. uczniowie klas I – III godz. 9.00
2. uczniowie klas IV – VIII godz. 10.00


Istnieje możliwość objęcia opieką dzieci przedszkolnych w czasie wakacji.

Warunkiem podstawowym przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie z góry za wyżywienie i pobyt, jeśli dotyczy powyżej 5 godzin dziennie.

Dyżur w lipcu odbywa się w przedszkolu w Golach, zaś w sierpniu w Szkole Podstawowej w Bożej Woli.

Karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty składane są: na lipiec do Gminnego Przedszkola w Cegłowie, a na sierpień do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli.

Ogłoszenie o organizacji wakacyjnych dyżurów sierpień – KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY

lipiec – KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY

sierpień – KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY


W tygodniu od 17 do 21 maja pracujemy następująco:
poniedziałek, wtorek i środa: kl. VIII, kl. VI A i VI B – nauka w szkole, pozostałe dni – nauka online;
czwartek i piątek: kl. IV, kl. V i VII – nauka w szkole, wcześniejsze dni – nauka online;

Klasy I – III oraz odział przedszkolny bez zmian.

1. Uczniowie klas 0– III korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej, zaś uczniowie kl. IV-VIII wchodzą wejściem głównym.
2. Wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.
3. Wprowadza się ograniczenia dotyczące wejść rodziców do szkoły.
4. We wspólnych przestrzeniach zalecane jest noszenie maseczek. Maseczki zapewniają rodzice.
5. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.